Composer: @Bùi Công Nam
Music Producer: Lý Anh Khoa (Tổng Đài)
Guitarist: Nguyễn Lưu Thanh An (Tổng Đài)

Cameo: @Bùi Công Nam /@B Ray/ @Khói / @DatG Music /@Hakoota Musik
Manager: Vũ Huyền Trang –
@88 Music Entertainment
Assistant: Phước Tôn, Khánh Duy
M.U.A & Hair: Citodo Phạm Phương Nam
Stylist: Phạm Minh Trí
Assistant stylist: Đặng Quang Vỹ

Costumes: Binteji Clothing, MAHU, Liniss, ARM Gallery
Photographer: Mỹ Điên
Location: The Tailor, Hideway Space, The Tailor Bar

Producer: Nam Khoai
DOP: secret of FID
PA: Nghĩa Nghĩa, Xa Đức Nam
Post Production: FID Family
Color Grading: “mfree@co.rect”
Designer: Vũ Đức
Artwork: Đinh Thiên Phú
Equipment: Tuan Vu Equipment

PRODUCED BY FID FAMILY
Driected By:
#iwilldomythang
Project Manager: VHT Idea: Kan Lee,
#iwilldomythang
1st Ad: Phuc Tran
Camera Operator: William Bao Nguyen, Nam Nguyen, Vo Huy Thang
Editor: Bao Nguyen VHT

Special thanks to Marshall, Tien Pham, The Tailor Bar