Project Manager: Nguyen Kull
Media Manager: Dương Thảo
Media Manager Assistant: Khắc Quang, Kim Ngân, Thảo Đoàn, Hoàng Yến
Talent Assistant: Hoàng Vân
Design/BTS: Chô Cô
Sáng tác: Cheng
Hòa âm phối khí: Minh Vương Vũ
Mix&Master: Thế Giới Của Cheng
Creative Director: Hồng Hạnh
Excutive Producer: Nam Khoai
Director: Tai Tran Lam Phuoc
D.O.P: Nam Khoai
CamOP: Trương Khánh Hòa, Nguyễn Minh Nhật
Art: Trần Kim Bảo Thư
Graphic Designer: Tú Chè
Thu Âm: H.Sudio
Producer: Jang Nguyen
Focus: Lâm Quốc Thắng
Line Producer: Khai Huynh
PA: Ben Nguyễn, Shin Lee, Minh Kỳ
Makeup Hair: Ti Na
Extra: Quốc Khải, Minh Phụng, Vĩnh Thắng, Minh Kỳ
Lighting: Hải 94 Team
Catering: Má Phương
Location: Lumakey Visuals
Team Set Design: Up Crew
Props Master: Nguyễn Bá Hưng
Post Production: # RS
Color Grading: # MP
BTS: Đặng Hiệp
Stylist: Huko Lee
Equipment: MH Production
Costume & Accessories: Blanchit Design, Designer Nguyên Phúc, Mona Lisa, Underyoung, Bad Habit, Khabi Vintage