MV ĐỢi chờ cho những hạt mưa ngừng rơi – Viet Athen

Excutive Producer: Viet Athen
Director: Chris Nguyễn
Producer / Production Manager: Ms.Bắp
D.O.P: Mr. Blue
AD: Hiếu Lê
CamOp: Mr.Blue – Nam Khoai
Focus: Finn Nguyễn
Camera Equipment: Thong Kieu
Ánh sáng: Cinelight
Thiết kế: Van Hien – Son Nguyen
Trợ lý: Richard Tran
BTS: Yến Trần
Hiện trường: Đoàn Ân