MUSICAN: NGUYỄN VĂN CHUNG
MUSIC PRODUCER: DOUBLE NOIZE
RECORDING & MIXING: ĐINH HOÀNG QUỐC
STUDIO: N BORO
ARTIST MANAGER: TỐNG THANH HUY
PRODUCTION HOUSE: SBO PRODUCTION
DIRECTOR: SABO ĐẶNG THU ANH
PRODUCER: SABO ĐẶNG THU ANH
DIRECT OF PHOTOGRAPHY: HIẾU THÀNH NGUYỄN
CAMERA OPERATOR: NAM KHOAI
FOCUS: VƯƠNG DUY
ART DIRECTOR: NGUYỄN BÁ HƯNG
SET DESIGN: UP DESIGN
PRODUCTION ASSISTANT: QUÁCH BIM
CHOREOGRAPHY: ADAM LÂM
POST PRODUCER: HẢI VŨ
ONLINE EDITOR: NGUYỄN KHÁNH
OFFLINE EDITOR: TAM PHONG
COLORIST: HÙNG VIỆT NGUYỄN

ACTRESS: NGUYỄN HÀ GIÁNG MY

MAKEUP: HÀ OANH TEAM
HAIR: ANH VŨ
COSTUME: RICH – BE RICH BE YOURSELF
KV: TRỊNH ĐỨC CƯỜNG
BTS: NGUYỄN TRUNG HIẾU
EQUIPMENT: HANOI LENS
LOCATION: 298 STUDIO