[MUSIC CREDIT]
Composer: Đông Thiên Đức
Singer: Dickson Nguyen
Actress: Uyên Nhi
Arranger: LiLgee Phạm
Mix & Master: NBoro Studio

[VIDEO CREDIT]
Production: Fid Family
Director By: IWillDomyThang
Producer: Nam Khoai
1St Ad: Phúc Trần
DOP, Camop, Focus: Secret Of Fid
PA: Nguyễn Ngọc Ẩn, Duy Uyên
Video BTS: Nguyễn Quốc Hữu
Photographer: Phương Linh
Hair & Makeup: Anny Sarah
Props Team: Linh Đan
Assistant Props: Nguyễn Hồ Minh Hạ, Ngô Minh Thúy
Gaffer: Thành Trung
Equipment: TuanVu Equipment

Post Production: Fid
Offline Editor: Bảo Nguyễn & Võ Huy Thắng
Color Grading: Dỗ Dương Hoàng Minh
Designer: Vũ Đức