Production house: Konnection
Project Manager: Thắng Cuội
Director: Tran Le Ngoc Thang
Creative & Screen writer: Thắng Cuội
Producer: Nam Khoai
DOP: Nam Khoai
Editor: Nguyễn Hương Thảo
ART DIRECTOR: Nam Nguyen
Cam Op: Hiệp Đặng
MUA: Phương Uyên
Script Writter + Lyric Thắng Cuội
Beat: Jeny PM
Cast: Nguyễn Anh Quang Trần Lê Ngọc Thắng
Mix Master: Jackie Luu
Music production: GTV Entertainment
Equipment: Tuan Vu Equipment
Studio: Lynk Production
Brand: TÂN HIỆP KHÁCH 3D