Viral “Tết chỉ ngọt khi đượm vị chân tình”
Client: Đường Sạch Biên Hòa
Agency: Red Carpet Agency & Mac Media Agency
Nguyen Quoc Chinh
Production House: Kinema Visuals
Executive Producer: Tất Công Phan
Producer | Production Coordinator: Van H. Pham
Producer: Ngo Mai Phuong
Director: Anh Nguyễn
DP: Nguyễn Tuấn Anh
Cam Op: Manh Pham, Nam Khoai
Editor: Nguyễn Hữu Phước
BTS: Nguyễn Kaka
Soundman: Poppy Phong
Set Designer: Do Ba Ty
Storyboard Artist: Yuh Sắc
Rental House: Young Media | Luu Trong Viet Anh
Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của: Phim Trường Mini (anh Truong Nhat), ban quản lí chợ, phim trường Cù Lao Phước Thiện, Shin Coffee and Tea.