Production house : Goal Production
Client : Plan International
Producers : Tấn Quyền – Quang Đức
Director : Phước Tài
Biên kịch – AD : Hồng Hạnh
CamOp : Sơn Hải – Nam Nguyễn
Flycam: Thành Dương