CAMERA OPERATOR

MV ĐỢI CHO NHỮNG HẠT MƯA NGỪNG RƠI

BEER SƯ TỬ TRẮNG

MV MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH

SITCOM - CHỊ ĐẠI ANH YÊU EM

MV NGƯỜI LẠ ƠI

NAPAS - MỘT KẾT NỐI MỌI THANH TOÁN

SHORT FILM GAME OVER

VIRAL TẾT SAO CHO NGỌT